Skip to main content

eDom

1.1
01/02/2023
Added

Promijene prava korisnika iz admin sučelja

Added

Dugme za ispis hladnih večera

Fixed

Ispis hladnih večera

1.0
01/02/2023

Inicijalna verzija software-a

Added

Prva verzija software-a